Profesjonalizm, terminowość i zaangażowanie

Adwokat Katarzyna Kaszub – Dedyk w ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej oferuje wszechstronną obsługę prawną klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Kancelaria zapewnia doradztwo prawne również w języku angielskim. Zasadniczym celem działania Kancelarii jest zapewnienie klientom bezpieczeństwa prawnego zarówno w ramach bieżącej obsługi, jak i w różnego rodzaju postępowaniach sądowych i administracyjnych. Adwokat Katarzyna Kaszub – Dedyk, dobierając adekwatne do potrzeb i możliwości Klienta środki komunikacji, utrzymuje stały kontakt z każdym Klientem i na bieżąco informuje go o stanie prowadzonych spraw. Kancelarię cechuje dbałość o interes mocodawcy, przejrzystość co do warunków współpracy oraz przywiązanie do najwyższych standardów zawodowych i etycznych. Pomoc prawna świadczona jest w zależności od potrzeb Klienta w siedzibie Kancelarii lub innym ustalonym miejscu. 

Profesjonalizm, terminowość, rzetelność i zaangażowanie stanowią najlepszą wizytówkę Kancelarii. 

Adwokat Katarzyna Kaszub – Dedyk w ramach swojej praktyki kompleksowo reprezentuje w toku postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych zarówno klientów indywidualnych jak i podmioty gospodarcze. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz rodzinnego, a nadto zajmuje się sprawami o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Jej doświadczenie obejmuje również doradztwo oraz reprezentację w toku negocjacji pozaprocesowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.

Referencje:

ING Bank Śląski 30 1050 1285 1000 0092 1614 3355

W sprawach pilnych, wymagających niezwłocznej reakcji takich jak zatrzymanie, aresztowanie proszę o kontakt pod numerem telefonu 605 362 618

tel.: (32) 321 00 14

e-mail: katarzyna.kaszub-dedyk@adwokatura.pl

ADWOKAT Katarzyna Kaszub - Dedyk

ul. Norberta Barlickiego 1 (I piętro) 

44-100 Gliwice

NIP 9691443206

REGON 362491629